Välkomna torsdagen den 7 april kl 18:45 i Limhamns Folketshus (CD-salen), Linnégatan 61

  1. Kommittén för god byggnadsvård berättar om årets nominerade hus till Bevarandepriset
    Årets prisade hus offentliggörs och 2022 års bevarandepris delas ut.
  2. Föredrag ”Märkvärdigheter på Hyllie” av Robert Wahlström Harr, han är ansvarig för facebookgruppen Limhamn ur ett historiskt perspektiv.
  3. Årsmöte enligt dagordning som delas ut på mötet.