Årsskrift 2022 – är klar och utdelad. Du hittar även årsskriften på denna hemsida i pdf-format, se menyn ”Årsskrifter”

Nästa styrelsemöte är den 3 maj kl 19 på Tegnérskolan.

Strandstädning söndagen 7 maj kl 10-12 har ”Håll Sverige Rent” – ”Nordiska kust- räddardagen”. Tillsammans hindrar vi skräp från att hamna i havet. Denna dag samarbetar vi med ”Håll Limhamn Rent”. Samling vid våra hoddor, vid korsningen Strandgatan/Götgatan för städning av stranden mellan Småbåtshamnen och Sibbarps bad strand. Ta gärna med kaffekorg.

Anmäld dig här: https://www.facebook.com/events/495526861976556/?ref=newsfeed

Öppna hoddor – Söndag 4 september kl 15-17. Föreningen bjuder in till knytkalas med fika i solen vid hoddorna. Välkommen!