Årsskrift 2023 – är klar. Du hittar även årsskriften på denna hemsida i pdf-format, se menyn ”Årsskrifter” och i hoddornas brevlådor.

Höstmöte! Tegnérskolan (Limhamns Konsthall) tisdagen 7 november kl 19.00
Nästa styrelsemöte är måndagen 4 december kl 19.