Välkommen till höstmöte tisdagen den 7 november 2017 kl 19:00 i Tegnérskolan/Limhamns Konsthall på Tegnérgatan 60 C. Kommunalrådet och ordföranden i Stadsbyggnadsnämnden i Malmö Stad Märta Stenevi talar om den pågående och framtida utbyggnaden av Limhamn.

Varför inte anmäla dig till en av våra studiecirklar (skicka kontaktuppgifter till lmfinfo@gmail.com):

  • Nybyggnationen på Limhamn Exploateringen är hög med täta kvarter. Är alla är nöjda med resultatet? Hur väl samverkar det nya med det gamla? Husens former och färgsättning kan diskuteras. Flera parter samverkar men vem tar helhetsansvaret? Arkitektur idag diskuteras ofta.
  • Renhållning/Nedskräpning Våra hav är fulla av skräp och plast, bl.a. från konstgräs och granulat. Vad kan Du göra åt det? Vi kan börja gräva där vi står på Limhamn. Vilka skräp- och miljöbelastningar har vi? Varför ökar det och vad görs för att minska skräpet. Kan t.ex. trenden plogging vara en lösning?

Nästa styrelsemöte är måndag 20 november kl 19 på Tegnérskolan.

Vi är kommer snart att börja med Årsskriften 2018. Har du något bidrag? Kontakta oss på lmfinfo@gmail.com.