Nästa styrelsemöte är Tisdag 25 febr. 2020 kl. 19 på Limhamns Konsthall/Tegnérskolan.

Årsskriften 2020 – har du något textbidrag eller annons till nästa års Årsskrift eller om Du vill ha in en annons? Kontakta oss på lmfinfo@gmail.com.