OBS! Årsmötet för 2020 är inställt pga Covid-19

 

Söndagen den 6 Sept. kl. 15-17 hade vi öppna hoddor. Vi inbjöd till knytkalas vid hoddorna med fika i solen.

Nästa styrelsemöte är onsdag 3 februari kl. kl. 19 på Tegnérskolan.

Nästa Årsskrift 2021 – har du något textbidrag eller annons till nästa års Årsskrift eller vill Du  ha in en annons? Kontakta oss på lmfinfo@gmail.com.