OBS! Årsmötet för 2020 blev inställt pga Covid-19 , årsmötet 2021 hålls senare i höst.

 

Söndagen den 5 Sept. kl. 15-17 hade vi öppna hoddor. Vi inbjöd till knytkalas vid hoddorna med fika i solen.

Nästa styrelsemöte är torsdag 16 sept. kl. kl. 19 på Tegnérskolan.

Nästa Årsskrift 2022 – har du något textbidrag eller annons till nästa års Årsskrift eller vill Du  ha in en annons? Kontakta oss på lmfinfo@gmail.com.