Vi hade Årsmöte den 12 april 2018 kl 18:45 Tegnérskolan/Limhamns Konsthall på Tegnérgatan 60 C. Vi började mötet med mingel där föreningen bjöd på ost/kex, frukt och dryck. Sedan blev det föredrag av stadsatikvarien Olof Martinsson som talade om Malmö museer och stadens kulturmiljö. Bevarandegruppen berättade årets nominerade hus till bevarandepris, offentliggjorde årets hus och utdelande av priset. Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Varför inte anmäla dig till en av våra studiecirklar (skicka kontaktuppgifter till lmfinfo@gmail.com):

  • Nybyggnationen på Limhamn Exploateringen är hög med täta kvarter. Är alla är nöjda med resultatet? Hur väl samverkar det nya med det gamla? Husens former och färgsättning kan diskuteras. Flera parter samverkar men vem tar helhetsansvaret? Arkitektur idag diskuteras ofta.
  • Renhållning/Nedskräpning Våra hav är fulla av skräp och plast, bl.a. från konstgräs och granulat. Vad kan Du göra åt det? Vi kan börja gräva där vi står på Limhamn. Vilka skräp- och miljöbelastningar har vi? Varför ökar det och vad görs för att minska skräpet. Kan t.ex. trenden plogging vara en lösning?

Nästa styrelsemöte är torsdag 18 oktober kl 19 på Tegnerslkolan, Limhamns Konsthall.

Årsskriften 2019 – har du något bidrag till nästa års Årsskrift eller om Du vill ha in en annons? Kontakta oss på lmfinfo@gmail.com.