OBS! Årsmötet är flyttat

På torsdag 11 juni kl.18 skulle vi ju haft Årsmöte vid våra hoddor. det bär nu flyttat till onsdag 11 Nov på Limhamns Folkets Hus kl.19.00.
Vi välkomnar max 50 personer .

Med vänlig hälsning.
Limhamns Miljöförening

Söndagen den 6 Sept. kl. 15-17 hade vi öppna hoddor. Vi inbjöd till knytkalas vid hoddorna med fika i solen.

Nästa styrelsemöte är onsdag 21 oktober kl. 19 på Tegnérskolan.

Nästa Årsskrift 2021 – har du något textbidrag eller annons till nästa års Årsskrift eller om Du vill ha in en annons? Kontakta oss på lmfinfo@gmail.com.