Så här såg inbjudan till höstmötet ut: Välkommen till höstmötet torsdagen den 15 november kl 19 på Tegnerskolan!

Fastighets- och gatukontoret i Malmö Stad svarar för stadens utbyggnad och drift. För mer information se här.

Varför inte anmäla dig till en av våra studiecirklar (skicka kontaktuppgifter till lmfinfo@gmail.com):

  • Nybyggnationen på Limhamn Exploateringen är hög med täta kvarter. Är alla är nöjda med resultatet? Hur väl samverkar det nya med det gamla? Husens former och färgsättning kan diskuteras. Flera parter samverkar men vem tar helhetsansvaret? Arkitektur idag diskuteras ofta.
  • Renhållning/Nedskräpning Våra hav är fulla av skräp och plast, bl.a. från konstgräs och granulat. Vad kan Du göra åt det? Vi kan börja gräva där vi står på Limhamn. Vilka skräp- och miljöbelastningar har vi? Varför ökar det och vad görs för att minska skräpet. Kan t.ex. trenden plogging vara en lösning?

Inbjudan till Limhamns Miljöförenings Årsmöte torsdagen den 4 april 2019 kl. 18:45
på Limhamns Konsthall, Tegnérskolan. Tegnérgatan 60 B

  1. Vi börjar mötet med mingel där föreningen bjuder på ost/kex, frukt och drycker.
  2. Föredrag av Roland Öhrstrand med berättelser och bilder om ”Limhamn i mitt hjärta”.
  3. Bevarandepriskommittén berättar om årets nominerade hus till Bevarandepriset.
    Årets prisade hus offentliggörs och 2019 års Bevarandepris delas ut.
  4. Årsmöte enligt dagordning som utdelas på mötet.

Medlemsavgiften. I denna Årsskrift 2019, på sidan två, står uppgifterna för din inbetalning av årets medlemsavgift som vänligen emotses av Limhamns Miljöförening senast under maj månad 2019.

 

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen                                              PS OBS! Meddela din e-mailadress vid inbetalningen. DS

Nästa styrelsemöte är torsdag 25 April 2019 kl 19 på Tegnerslkolan, Limhamns Konsthall.

Årsskriften 2020 – har du något textbidrag eller annons till nästa års Årsskrift eller om Du vill ha in en annons? Kontakta oss på lmfinfo@gmail.com.