Årsskrift 2022 – är klar och utdelad. Du hittar även årsskriften på denna hemsida i pdf-format, se menyn ”Årsskrifter”

Öppna hoddor – Söndag 4 september kl 15-17. Föreningen bjuder in till knytkalas med fika i solen vid hoddorna. Välkommen!
Nästa styrelsemöte är tisdag 13 sept kl.18.30 vid Hoddorna.