Så här såg inbjudan till Årsmötet ut:

Inbjudan till Limhamns Miljöförenings Årsmöte torsdagen den 4 april 2019 kl. 18:45
på Limhamns Konsthall, Tegnérskolan. Tegnérgatan 60 B

  1. Vi börjar mötet med mingel där föreningen bjuder på ost/kex, frukt och drycker.
  2. Föredrag av Roland Öhrstrand med berättelser och bilder om ”Limhamn i mitt hjärta”.
  3. Bevarandepriskommittén berättar om årets nominerade hus till Bevarandepriset.
    Årets prisade hus offentliggörs och 2019 års Bevarandepris delas ut.
  4. Årsmöte enligt dagordning som utdelas på mötet.

Medlemsavgiften. I denna Årsskrift 2019, på sidan två, står uppgifterna för din inbetalning av årets medlemsavgift som vänligen emotses av Limhamns Miljöförening senast under maj månad 2019.

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen

Nästa styrelsemöte är Torsdag 15 augusti kl. 19 i vår Röda Hodda.

Höstens övriga styrelsemöten enl. nedan och alla kl. 19 på Tegnérskolan.
Torsdag 26 sept.
Torsdag 24 oktober
Torsdag 14 november (ev. höstmöte)
Tisdag 10 december (avslutn jul)

Årsskriften 2020 – har du något textbidrag eller annons till nästa års Årsskrift eller om Du vill ha in en annons? Kontakta oss på lmfinfo@gmail.com.