Datum för årsmötet är bestämt. Välkomna den 12 april 2018 kl 18:45 Tegnérskolan/Limhamns Konsthall på Tegnérgatan 60 C. Vi börjar mötet med mingel där föreningen bjuder på ost/kex, frukt och dryck. Föredrag av stadsatikvarien Olof Martinsson som talar om Malmö museer och stadens kulturmiljö. Bevarandegruppen berättar årets nominerade hus till bevarandepris, offentliggör årets hus och utdelande av priset. Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Varför inte anmäla dig till en av våra studiecirklar (skicka kontaktuppgifter till lmfinfo@gmail.com):

  • Nybyggnationen på Limhamn Exploateringen är hög med täta kvarter. Är alla är nöjda med resultatet? Hur väl samverkar det nya med det gamla? Husens former och färgsättning kan diskuteras. Flera parter samverkar men vem tar helhetsansvaret? Arkitektur idag diskuteras ofta.
  • Renhållning/Nedskräpning Våra hav är fulla av skräp och plast, bl.a. från konstgräs och granulat. Vad kan Du göra åt det? Vi kan börja gräva där vi står på Limhamn. Vilka skräp- och miljöbelastningar har vi? Varför ökar det och vad görs för att minska skräpet. Kan t.ex. trenden plogging vara en lösning?

Nästa styrelsemöte är torsdag 1 mars kl 19 på Tegnérskolan.

Vi håller nu på med Årsskriften 2018. Har du något bidrag? Kontakta oss på lmfinfo@gmail.com.