Så här såg inbjudan till höstmötet ut: Välkommen till höstmötet torsdagen den 15 november kl 19 på Tegnerskolan!

Fastighets- och gatukontoret i Malmö Stad svarar för stadens utbyggnad och drift. För mer information se här.

Varför inte anmäla dig till en av våra studiecirklar (skicka kontaktuppgifter till lmfinfo@gmail.com):

  • Nybyggnationen på Limhamn Exploateringen är hög med täta kvarter. Är alla är nöjda med resultatet? Hur väl samverkar det nya med det gamla? Husens former och färgsättning kan diskuteras. Flera parter samverkar men vem tar helhetsansvaret? Arkitektur idag diskuteras ofta.
  • Renhållning/Nedskräpning Våra hav är fulla av skräp och plast, bl.a. från konstgräs och granulat. Vad kan Du göra åt det? Vi kan börja gräva där vi står på Limhamn. Vilka skräp- och miljöbelastningar har vi? Varför ökar det och vad görs för att minska skräpet. Kan t.ex. trenden plogging vara en lösning?

Nästa styrelsemöte är torsdag 7 Februari 2019 kl 19 på Tegnerslkolan, Limhamns Konsthall.

Årsskriften 2019 – har du något textbidrag eller annons till nästa års Årsskrift eller om Du vill ha in en annons? Kontakta oss på lmfinfo@gmail.com.