Årsskrift 2023 – är klar. Du hittar även årsskriften på denna hemsida i pdf-format, se menyn ”Årsskrifter” och i hoddornas brevlådor.

Årsmöte måndag 17 april kl 18.45. På Limhamns Konsthall/Tegnérskolan.

Nästa styrelsemöte är tisdagen 25 April kl. 19 på Tegnérskolan.