OBS! Årsmötet är flyttat

På torsdag 11 juni kl.18 skulle vi ju haft Årsmöte vid våra hoddor. Men, som läget ser ut måste vi flytta det ännu längre fram.
Ännu har inga restriktioner ang. träffar med över 50 personer hävts, vi vet inte ens hur länge de kommer att vara.
Vi återkommer med besked.
Med vänlig hälsning.
Limhamns Miljöförening

Nästa styrelsemöte är torsdag 11 juni kl.18 vid våra hoddor.

Nästa Årsskrift 2021 – har du något textbidrag eller annons till nästa års Årsskrift eller om Du vill ha in en annons? Kontakta oss på lmfinfo@gmail.com.