STYRELSE 2018

Ordinarie ledamöter

Christer Westesson t.f sekr.
christer@westesson.com

Tina Mörnstam
knm@sigma.se

Carl Henric Hagéus
040 15 93 91

Per-Erik Mases
per-erik.mases@outlook.com

Christer Grimshorn
christer@grimshorn.se

Sven-Erik Mauritsson
sven-erik@mauritsson.se

Roland Öhrstrand
roland.ohrstrand@telia.com

Anki Hansson Kassör
anki.hansson@allrevision.se

Suppleanter

Ywonne Löfberg

Adjungerade ledamöter

Berit Carlsson

Johanna Tjernström Högberg

Revisorer

Peter Ludwig
Birgitta Mörnstam

Revisorssuppleant:

Hans-Åke Arenklo Malmö

Valberedning

Berit Linse Ordf.
linse.k@telia.com

Bevaringsutskott, sammankallande

Ulla Hårde
u.harde@swipnet.se

Hedersmedlemmar

Christina Ringsberg (nr 7), Gunlög Banck (nr. 6 f.d. Åkesson, utsågs 1988), Berit Linse (nr 11).
Avlidna Hedersmedlemmar: Karl Hansson (nr 3), Gerhard Larsson (nr 2, utsågs 1983), Sven Rosendahl (nr 1, utsågs 1983), Sture Silow (nr 5), Sten Runerheim (nr 9 utsågs 1994), Carl Henrik Juhlin (nr 4), Olle Bunte (nr 8, utsågs 1993), Karin Wahlkvist (nr 10 utsågs 2005).