STYRELSE 2020

Ordinarie ledamöter

Christer Westesson sekr.
christer@westesson.com

Tina Mörnstam
knm@sigma.se

Carl Henric Hagéus
040 15 93 91

Christer Grimshorn
christer@grimshorn.se

Sven-Erik Mauritsson
sven-erik@mauritsson.se

Roland Öhrstrand
roland.ohrstrand@telia.com

Anki Hansson Kassör
anki.hansson@allrevision.se

Roland Strömblad

rolstr.se@icloud.com

Suppleanter

Vakant

Adjungerade ledamöter

Berit Carlsson

Per-Erik Mases

Johanna Tjernström Högberg

Revisor

Peter Ludwig

Revisorssuppleant:

Hans-Åke Arenklo Malmö, avliden december 2020

Valberedning

Vakant

Bevaringsutskott, sammankallande

Ulla Hårde
u.harde@swipnet.se

Hedersmedlemmar

Christina Ringsberg (nr 7), Gunlög Banck (nr. 6 f.d. Åkesson, utsågs 1988), Berit Linse (nr 11).
Avlidna Hedersmedlemmar: Karl Hansson (nr 3), Gerhard Larsson (nr 2, utsågs 1983), Sven Rosendahl (nr 1, utsågs 1983), Sture Silow (nr 5), Sten Runerheim (nr 9 utsågs 1994), Carl Henrik Juhlin (nr 4), Olle Bunte (nr 8, utsågs 1993), Karin Wahlkvist (nr 10 utsågs 2005).