Bevarandegruppen

Limhamns Miljöförenings Bevarandepris för god byggnadsvård 30ÅR

Limhamns Miljöförening har varje år sedan 1984 utdelat bevaringspris för god byggnadsvård Vissa år har två byggnader premierats. Totalt har 45 bevaringspris delats ut.

Sammankallande för gruppen är Ulla Hårde,  Rosenstigen 9,  21619   Malmö    Tel. 157315      Mobil: 070 777 06 17        u.harde@swipnet.se

Ledamöterna har skiftat under årens lopp. Följande är eller har varit med i gruppen.

 Sven Rosendahl 1984-1991
 Birgit Kordina Ark. 1984-1991
 Bengt Salomonsson 1984
 Tomas Romberg Stadsantikvarie 1985-2005
 Jörgen Lorenzen Ark. 1986-1987
 Olov Tyrstrup Ark. 1991, 2011-2017
 Jenny Lind 1994-1998
 Sune Rudnert konstnär fil dr 1999-2007
 Lena Grimshorn 1994-2007
 Hans Olsson, arkitekt SAR/MSA 1991-2017
 Johanna Högberg, arkitekt SIR/MSA 2006-2010
 Margit Åkesson, arkitekt SAR/MSA 2008-2015
 Anders Reisnert, stadsantikvarie 2006-2015
 Agneta Sallhed-Canneroth, landskapsarkitekt 2011-2016
 Agneta Thornberg-Knutsson, byggnadsantikvarie 2011-2016
 Ulla Hårde, journalist och författare 2015-
 Olga Schlyter, stf. stadsantikvarie 2016-

  Pernilla Theselius, arkitekt 2017-

   Rasmus Altenborg, arkitekt  2017-

PS

Bevarandeutskottet gärna hjälper medlemmar med färgsättning m.m.