Limhamns miljöförening

Limhamns Miljöförening bildades 1974. Föreningen är ideell och politiskt oberoende. Styrelsen och medlemmarna arbetar och intresserar sig för att;

  • på årsmötet dela ut det årliga Bevarandepriset till ägaren av den fastighet på Limhamn som bevarats och/eller renoverats på det miljö- och skönhetsmässigt bästa sättet det senaste året. Pristagaren utses av ett särskilt bevarandeutskott som verkat sedan 1984
  • att inför årsmötet skriva och sprida Årsskriften
  • att äga och vårda vårt signum; våra hoddor nere vid den orörda remsan av Sibbarpstranden
  • att främja miljömässigt goda boendemiljöer i framtiden genom att påverka Malmö Stadsbyggnadskontors översikts- och detaljplaner och sprida information om dessa
  • att anordna möten och diskussioner med föredragshållare som behandlar förändringarna på Limhamn

Senaste nyheterna

Limhamns miljöförening Bevaringspris 2015

Västra Ansgarigatan 8, Bergtungan 6

Huset är från slutet av 1800-talet. Från början var det i 1 1/2 vån och för två familjer och hade fasader i puts. Sedan har det genomgått flera

Årsskriften 2015 klar

Årsskriften är klar och är skickad till alla medlemmar.
Det går även att läsa den här, gå till menyn Årsskrifter > PDF-Format.