Limhamns miljöförening

Limhamns Miljöförening bildades 1974. Föreningen är ideell och politiskt oberoende. Styrelsen och medlemmarna arbetar och intresserar sig för att;

  • på årsmötet dela ut det årliga Bevarandepriset till ägaren av den fastighet på Limhamn som bevarats och/eller renoverats på det miljö- och skönhetsmässigt bästa sättet det senaste året. Pristagaren utses av ett särskilt bevarandeutskott som verkat sedan 1984
  • att inför årsmötet skriva och sprida Årsskriften
  • att äga och vårda vårt signum; våra hoddor nere vid den orörda remsan av Sibbarpstranden
  • att främja miljömässigt goda boendemiljöer i framtiden genom att påverka Malmö Stadsbyggnadskontors översikts- och detaljplaner och sprida information om dessa
  • att anordna möten och diskussioner med föredragshållare som behandlar förändringarna på Limhamn

Senaste nyheterna

 

Inbjudan till två höstträffar:

 

Först, söndagen den 11 oktober kl 9:30, en guidad tur med buss till och nere i Limhamns Kalkbrott.

Samling på Limhamns torg kl 9:30 där bussen avgår 9:45.

Beräknad återkomst på Limhamns torg kl 12:00.

Kostnad 100:-/person som betalas vid påstigningen.

Anmälan per telefon eller e-post till Roland Öhrstrand;  040 – 816 84 eller roland.ohrstrand@gmail.com senast den 6 oktober.

Begränsat antal platser (50), så först till kvarn gäller. Anmälan är bindande.

Nära därpå, tisdagen den 13 oktober kl 13:00, inbjuder  Limhamns Miljöförening, utan kostnad, till visning av det nyrenoverade Limhamns Folkets Hus. Dess styrelseordförande Agneta Eriksson visar oss runt och berättar om verksamheterna i huset.

Besöket avslutas med att vi bjuds på kaffe i salen där restaurangen tidigare låg.

Anmälan per telefon eller e-post till Christer Westesson; 070 – 877 76 63 eller lmfinfo@gmail.com senast tisdagen den 6 oktober.

Varmt välkomna!

Utställning Prisade Hus

Vi har lånat Museiföreningens utställning Prisade utställning finns på Limhamns konsthall/Tegnérskolan lördag 25 juli – söndag 16 augusti. Prisade hus är alla hus som har fått Limhamns Miljöförenings Bevarandepris.

Limhamns miljöförening Bevaringspris 2015

Västra Ansgarigatan 8, Bergtungan 6

Huset är från slutet av 1800-talet. Från början var det i 1 1/2 vån och för två familjer och hade fasader i puts. Sedan har det genomgått flera