Limhamns miljöförening

Limhamns Miljöförening bildades 1974. Föreningen är ideell och politiskt oberoende. Styrelsen och medlemmarna arbetar och intresserar sig för att;

  • på årsmötet dela ut det årliga Bevarandepriset till ägaren av den fastighet på Limhamn som bevarats och/eller renoverats på det miljö- och skönhetsmässigt bästa sättet det senaste året. Pristagaren utses av ett särskilt bevarandeutskott som verkat sedan 1984
  • att inför årsmötet skriva och sprida Årsskriften
  • att äga och vårda vårt signum; våra hoddor nere vid den orörda remsan av Sibbarpstranden
  • att främja miljömässigt goda boendemiljöer i framtiden genom att påverka Malmö Stadsbyggnadskontors översikts- och detaljplaner och sprida information om dessa
  • att anordna möten och diskussioner med föredragshållare som behandlar förändringarna på Limhamn

Senaste nyheterna

Limhamns miljöförenings Bevarandepris för god byggnadsvård 2016 gick till

  • Övägen 8, fastigheten Dragörkajen 1 – ett landmärke
  • Rabygatan 3, 5, 7 och 9

Motiveringen hittar Ni i menyn Bevarade hus > Bevarandepris

I år fanns även ett Hedersomnämnade som gick till Folkets hus, Linnégatan 61. Läs motiveringen här.