Limhamns miljöförening

Limhamns Miljöförening bildades 1974. Föreningen är ideell och politiskt oberoende. Styrelsen och medlemmarna arbetar och intresserar sig för att;

  • på årsmötet dela ut det årliga Bevarandepriset till ägaren av den fastighet på Limhamn som bevarats och/eller renoverats på det miljö- och skönhetsmässigt bästa sättet det senaste året. Pristagaren utses av ett särskilt bevarandeutskott som verkat sedan 1984
  • att inför årsmötet skriva och sprida Årsskriften
  • att äga och vårda vårt signum; våra hoddor nere vid den orörda remsan av Sibbarpstranden
  • att främja miljömässigt goda boendemiljöer i framtiden genom att påverka Malmö Stadsbyggnadskontors översikts- och detaljplaner och sprida information om dessa
  • att anordna möten och diskussioner med föredragshållare som behandlar förändringarna på Limhamn

Senaste nyheterna

Tur till Kalkbrottet!

Under maj kommer Miljöföreningen att arrangera en guidad vandring i Limhamns Kalkbrott.
Tider och hur man anmäler sig meddelas inom kort.

Samrådshandlingar för tomten snett emot Lidl där det innan bl.a fanns en Bowlingrestaurang

Vi tar upp ärendet på nästa styrelsemöte 10 febr. på Tegnérskolan. De vill ha in synpunktere senast 2 mars.

Se följande dokument:

Följebrev
Planbeskrivning
Plankarta