Måndagen den 17 april kl 18:45 på Tegnérskolan
• Utdelning av 2023 års Bevarandepris
• Sedvanliga årsmötesförhandlingar
• Christer Andreasson berättar om ”När färjorna gick…”

Alla medlemmar är välkomna!