Vill Du bidra med material till nästa årsskrift – hör av dig till lmfinfo@gmail.com. Alla bidrag mottages tacksamt.

/Styrelsen