Limhamns miljöförenings Bevarandepris för god byggnadsvård 2016 gick till

  • Övägen 8, fastigheten Dragörkajen 1 – ett landmärke
  • Rabygatan 3, 5, 7 och 9

Motiveringen hittar Ni i menyn Bevarade hus > Bevarandepris

I år fanns även ett Hedersomnämnade som gick till Folkets hus, Linnégatan 61. Läs motiveringen här.