Välkommen till höstmöte torsdagen den 15 november 2018 kl 19:00

i Tegnérskolan/Limhamns Konsthall på Tegnérgatan 60 C.

Vi börjar mötet med mingel där föreningen bjuder på ostbricka, med kex, frukt och vin/cider. Därefter börjar två föredrag på vardera ca 30 – 45 minuter.

Fastighets- och gatukontoret i Malmö Stad svarar för stadens utbyggnad och drift.
Två tjänstemän därifrån, med de bästa kunskaperna om Limhamn, kommer till oss och talar om vad som är på gång och hur driften utförs i vår stadsdel.

  • Håkan Thulin biträdande chefen för Stadsutvecklingsavdelningen (tillika Limhamnsbo) talar om vad som är på gång i den fortsatta utbyggnaden av Limhamn.
  • Tobias Nilsson avdelningschef för offentlig miljö på Gatukontoret talar om driften av stadens åtaganden på Limhamn såsom gator, trafik, parker, stränder och renhållning.

Med utgångspunkt från Malmös utveckling och drift i allmänhet blickar våra föredragshållare ut över Limhamn i synnerhet. Många områden bebyggs med nya hus. Det ställer även större krav på gatorna och trafiken. Hur kommer fortsättningen att bli? Limhamns Miljöförening har ställt vissa frågor i förväg som kommer att besvaras.

Kom också Du och ställ frågor om det som är angeläget för Dig så att diskussioner kan ske!

Hjärtligt välkomna

Styrelsen för Limhamns Miljöförening