Soldattorpet vid Limhamnsvägen 102

Soldattorpet

Soldattorpet

 

Det är fantastiskt att det lilla ljusblå soldattorpet fått står kvar där i ensamt majestät vid den brusande Limhamnsvägen. Att det undgått rivning, förtätning eller ombyggnad. Byggt under 1800-talet, noterat som bostad åt indelta soldater år 1887. Det är ett klassiskt Limhamnshus med gesimsprydda, putsade väggar, spröjsade fönster och en fin pardörr. Det är ett välskött och vackert hus. Finare symbol för det gamla Limhamn får man leta efter.

Det är numera ett hembygdsmuseum, invigt år 1959 och ägt av Malmö stad, som i sin tur överlåtit omhändertagandet till Limhamns Museiförening, bildad 1956. Det är en levande kulturmiljö där museiföreningen bjuder på dans kring midsommarstången och låter besökare kika in i det lilla torpet för att se hur man bodde förr i tiden. Soldattorpet tilldelas Bevarandepriset 2021.