Vi har lånat Museiföreningens utställning Prisade utställning finns på Limhamns konsthall/Tegnérskolan lördag 25 juli – söndag 16 augusti. Prisade hus är alla hus som har fått Limhamns Miljöförenings Bevarandepris.

  • lördag-söndag kl 12-15 samt under hela Hamnfestivalen
  • torsdag 30 juli – söndag 2 augusti, kl 12-15.

Föreläsningar:

  • Limhamn-Malmö 100 år med Anders Reisnert
    torsdag 30/7 och fredag 31/7 kl 13.00
  • Öresunds marina värld med Michael Palmgren
    lördag 1/8 och söndag 2/8 kl 14.00

Ingen föranmälan
Konsthallen ligger på Tegnergatan 60, vid Limhamns Torg.