Kommittén för God Byggnadsvård

Limhamns Miljöförenings Bevarandepris för god byggnadsvård

Limhamns Miljöförening har varje år sedan 1984 utdelat bevaringspris för god byggnadsvård. Vissa år har två byggnader premierats. Totalt har 45 bevaringspris delats ut.

Ledarmöte 2021

Ulla Hårde, journalist och författare. Gruppens sammankallande.
Tidigare journalist och bostadsreporter på Sydsvenskan samt utrikeskorrespondent i London. Senaste bok: ”Prisade Limhamnshus” som lyfter fram 48 av de hus som Bevarandegruppen har valt ut och belönat med Bevarandepriset.
Tel: 070 777 06 17. E-post: ullaharde0@gmail.com
Adress: Rosenstigen 8, 216 19 Malmö

Anna Folkesson, landskapsarkitekt LAR/MSA, fastighets- och gatukontoret, Malmö stad.

Anders Reisnert, tidigare stadsantikvarie i Malmö stad.
Ander Reisnert är utbildad arkeolog och har varit ställföreträdande museichef i Malmö samt stadsantikvarie. Till hans många engagemang hör även tidigare medlemskap i Bevarandegruppen.

Ulrica Altenborg, fastighetschef för Stena Fastigheter. Har många års erfarenheter av fastighetsutveckling, ombyggnad och renovering. Har även renoverat sitt eget hus från 1920 i Malmö.

Eva Dalin, Limhamnshistoriker. Har bland annat dokumenterat Limhamns historia i den fina boken ”Limhamn – från stenålder till nutid”. Eva Dalin har en bred kompetens och en fenomenal förmåga att hitta i de gamla domsagorna och kyrkoböckerna.

Anna-Margrethe Thagaard, arkitekt. Aktuell med nyutgivningen av boken ”BACKARNA – Liv och historia i en förstad” i mars 2020. Anna-Margrethe Thagaard tillhör pionjärerna på Kirseberg som startade en omfattande räddningskampanj för stadsdelen och gick i bräschen för att renovera den äldre bebyggelsen.

Pernilla Hultén, tandtekniker, filmskapare. Vinnare av 2023 års pris för God Byggnadsvård.

Tina Mörnstam, it-specialist, styrelseledamot i Limhamns Miljöförening.

Ledamöterna har skiftat under årens lopp. Följande är eller har varit med i gruppen.

Sven Rosendahl 1984-1991
Birgit Kordina Ark. 1984-1991
Bengt Salomonsson 1984
Tomas Romberg Stadsantikvarie 1985-2005
Jörgen Lorenzen Ark. 1986-1987
Olov Tyrstrup Ark. 1991, 2011-2017
Jenny Lind 1994-1998
Sune Rudnert konstnär fil dr 1999-2007
Lena Grimshorn 1994-2007
Hans Olsson, arkitekt SAR/MSA 1991-2017
Johanna Högberg, arkitekt SIR/MSA 2006-2010
Margit Åkesson, arkitekt SAR/MSA 2008-2015
Anders Reisnert, stadsantikvarie 2006-2015
Agneta Sallhed-Canneroth, landskapsarkitekt 2011-2016
Agneta Thornberg-Knutsson, byggnadsantikvarie 2011-2016
Ulla Hårde, journalist och författare 2015-
Olga Schlyter, stf. stadsantikvarie 2016-2018
Pernilla Theselius, arkitekt 2017-2019
Olof Martinsson, stadsantikvarie, 2018 – 2020
Rasmus Altenborg, arkitekt  2017-2020
Jenny Lind Tyrstrup, lärare, 2019 – 2020
Ulrica Altenborg, fastighetschef, 2021 –
Eva Dalin, Limhamnshistoriker, 2019 –
Anna Margrethe Thagaard, arkitekt 2021 –

PS

Bevarandeutskottet gärna hjälper medlemmar med färgsättning m.m.