Välkommen som medlem i Limhamns Miljöförening och var med om att påverka vår gemensamma framtid!

 

Som medlem i Limhamns Miljöförening stödjer du vårt arbete med att Limhamns miljö skall få det skydd och stöd stadsdelen behöver. Årligen har vi ett Årsmöte och ett Höstmöte. Då tar vi upp aktuella ämnen till debatt och inbjuder lämpliga föredragshållare. Dessutom brukar vi ha årliga aktiviteter vid våra hoddor vid Kåsehamnen på Strandgatan vid Götgatans förlängning i Limhamn. På vårkanten har vi Strandstädning och Öppen hodda. I slutet av augusti brukar vi ha en Hoddefest.

Sätt in medlemsavgiften på vårt bankgirokonto nr 237-4262. 100 kronor för en person och 130 kronor för familj. OBS! skriv ditt/era namn med adress och telefon i meddelandefältet.

Du som ännu inte är medlem är välkommen att komma på någon av våra aktiviteter. Tidpunkt finns på annan plats på denna hemsida.

 

Vi öppnar också hoddorna för skolbarn med flera som hör av sig till oss. Till Årsmötet ger vi ut den årliga Årsskriften till samtliga medlemmar och andra intresserade. I denna finns bland annat artiklar omhändelser från föregående år.

Limhamns Miljöförening har drygt 300 medlemmar och vi kan bli bättre varför fler medlemmar är välkomna. Därigenom blir vår röst ”tyngre”. Det går även bra att stödja vårt arbete med valfritt belopp på samma bankgirokonto nr 237-4262 med angivande av namn och ändamål för stödet.

Du kan nå oss med e-post till lmfinfo@gmail.com