STYRELSE 2023

Ordinarie ledamöter

Christer Westesson 
christer@westesson.com

Tina Mörnstam
knm@sigma.se

Carl Henric Hagéus
040 15 93 91

Christer Grimshorn
christer@grimshorn.se

Roland Öhrstrand
roland.ohrstrand@gmail.com

Andrea Zerat

andrea.Zerath@gmail.com

Norbert Flenhag

nobbe@oceanwood.se

Suppleanter

Berit Carlsson

Roland Strömblad

Pernilla Hultén

Adjungerade ledamöter

Per-Erik Mases

Revisor

Peter Ludwig

Revisorssuppleant:

Birgitta mörnstam

Valberedning

Vakant

Bevaringsutskott, sammankallande

Ulla Hårde
ullaharde0@gmail.com

Hedersmedlemmar

Christina Ringsberg (nr 7), Gunlög Banck (nr. 6 f.d. Åkesson, utsågs 1988), Berit Linse (nr 11), Christer Westesson (nr 12)
Avlidna Hedersmedlemmar: Karl Hansson (nr 3), Gerhard Larsson (nr 2, utsågs 1983), Sven Rosendahl (nr 1, utsågs 1983), Sture Silow (nr 5), Sten Runerheim (nr 9 utsågs 1994), Carl Henrik Juhlin (nr 4), Olle Bunte (nr 8, utsågs 1993), Karin Wahlkvist (nr 10 utsågs 2005).