PROTOKOLL från Limhamns Miljöförenings HÖSTMÖTE 2023

Tisdagen den 7 november 2023 kl. 19.00 på Limhamns Konsthall/ f.d. Tegnérskolan, Tegnérgatan 60B

§ 1 Höstmötet inleddes med att deltagarna hälsades välkomna av Birgitta Mörnstam, som informerade om anledningen till mötet och visade den föreslagna dagordningen på väggen.

§ 2 Till mötesordförande valdes Birgitta Mörnstam /a Till mötessekreterare valdes Christer Westesson /b Till justeringsman valdes Roland Öhrstrand

§ 3 Frågan om mötet blivit behörigen kallat bejakades av deltagarna. Kallelse, i form av ca 200 brev och lika många E-mail började sändas ut redan den 20 okt, d.v.s. drygt de 14 dagar före mötet som stadgarna kräver.

§ 4 Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 5 Stadgeändringsförslag. För att kunna söka bidrag hos Fritidsförvaltningen var vi tvungna att göra några mindre ändringarna i stadgarnas § 1,3-5,8 och 10. Årsmötet i april godkände ändringarna, som enligt stadgarna måste godkännas på ytterligare ett möte innan de gäller. Tina Mörnstam redovisade de föreslagna ändringarna som godkändes.

§ 6. Det stadgeenliga Höstmötet avslutades och Birgitta Mörnstam berättade lite om kvällens underhållare, Per Jystrand och lämnade därefter ordet till honom.
Han presenterade sig som en f.d. kvarterspolis från Limhamn och underhöll med sång och anekdoter från sina över 42 års tjänst som polis. Han var kvällen till ära klädd i en vacker gammal polisuniform med många guldknappar och en ännu äldre hjälm. Han avtackades av Birgitta Mörnstam med en påse med okänt innehåll och av deltagarna med en lång applåd.

§ 7 Övrigt: Krister Petterson begärde ordet. Han har skrivet många artiklar om silosarna på Övägen. Krister Pettersson berättade varför han är missnöjd med den planerade byggnationen av silosarna vid Dragörkajen och önskade att Miljöföreningen skriver ett protestbrev till stadsbyggnadskontoret.
Tina informerade att Miljöföreningen tillsammans med Museiföreningen hade planerat en aktion och en ljusshow vid silosarna den 2 dec, men att det skjutets fram pga ökade kostnader.
Krister Petterson inbjöds till nästa styrelsemöte den 4 dec kl. 19 i Limhamns konsthall.

§ 8 Innan de närvarande gick vädjade Roland Strömblad om hjälp att få in fler i styrelsen och pejlade intresset för en sammanslagning med Museiföreningen. Han berättade att han skall skriva en motion om detta till årsmötena i både Miljö och Museiföreningen. Mötet avslutades med att även mötes-ordföranden avtackades med en påse med okänt innehåll och en lång applåd.

Vid protokollet:
Christer Westesson

Justeras:
Roland Öhrstrand