Ankarsmedsgatan 14

Ankarsmedsgatan 14

Ankarsmedsgatan 14

 

En medveten och mödosam renovering av en äldre byggnad där kulturkrockar och överraskande lösningar har landat i ett tonsäkert och stilrent resultat. Ett fuktskadat och nedslitet hus har bit för bit anpassats till 2000-talets teknik och komfort samtidigt som husets ursprungliga form återbördats till området. En omvandling och kulturgärning som är synnerligen värd att belönas med 2020 års Bevarandepris.

Bevarandegruppen, Limhamns Miljöförening:
Ulla Hårde, journalist och författare (ordförande)
Rasmus Altenborg, arkitekt
Olof Martinsson, stadsantikvarie
Agneta Sallhed Canneroth, landskapsarkitekt
Jenny Lind Tyrstrup, lärare
Eva Dalin, Limhamnshistoriker