Det vita huset vid Trindelvägen 3 b i Sibbarp

Trindelvägen 3b

Trindelvägen 3b

Många av de tidiga sommarvillorna på Sibbarp har omvandlats eller försvunnit under årens lopp. Det är därför med glädje som Bevarandepriset år 2021 tilldelas det vita huset med de vackra bågformade fönstren vid Trindelvägen 3b. Efter 25 års renoveringsarbete på helger och lediga kvällar har husets ägare varsamt plockat fram 1905 års arkitektur som dolts bakom igenspikade fönster, masonitskivor och flagnande plastfärg. En inspirerande kulturgärning!