Intresset för miljöfrågor som berör Limhamn verkar stort. Trots är det få som just nu engagerar sig. Är du en av dem som vi göra något? Vi söker dig!

Om Limhamns Miljöförening får fler medlemmar, blir effektivare och mer engagerade, tror vi att vi kan få våra politiker att lyssna på oss mer än de gör idag.

Vår önskan är att förbättra, förnya och föryngra oss. Därför söker vi både nya medlemmar, lämpliga styrelseledamöter och valberedning. Inom styrelsen söker vi både ordförande och kassör.

Intresserade (även om du ännu inte är medlem) kan höra av sig på min fb-sidan Ön & Limhamn eller kontakta vår sekreterare Christer Westesson via E-mail: Lmfinfo@gmail.com alternativt tel 0708-777663.