Välvårdat parhus vid Sibbarp

Årets pristagare är det ljusputsade parhuset på Strandgatan 60 i Sibbarp.
Byggt 1880. Renoverat och tillbyggt 2011. Arkitekt: Tina Francke.
Trädgårdsarkitekt: Anette Gårdhagen
Ägare: Anders och Åsa Bjerkén med döttrar.

Pris för God Byggnadsvård 2024, Strandgatan 60

Det fina och välvårdade parhuset på Strandgatan 60 är en värdig mottagare av årets pris för God Byggnadsvård. Det är en klassisk Limhamnsarkitektur som ofta kan ses i olika skepnader – uppfört med tegelfasad eller puts. Husen är ofta byggda under sent 1800-tal eller kring sekelskiftet år 1900. De rymde i regel två familjer men årets vinnare bebos endast av en familj. Den stilrena, ljusputsade fasaden med sina lindblomsgröna snickerier är ett viktigt historiskt inslag där det ligger vid fronten mot Strandgatan. En fröjd att skåda för förbipasserande. En stor tillgång för Sibbarp.

Ägarna Anders och Åsa Bjerkén köpte huset år 1998 och renoverade det år 2011. Då återställdes den ursprungliga fasaden med spröjsade fönster sedan föregående ägare bytt ut dem mot perspektivfönster. Takets plåttegel ersattes av klassisk papp. Samtidigt kompletterades det befintliga huset med en elegant tillbyggnad i de bakre regionerna, vilket inte inkräktar på byggnadens karaktär. Det är en stram, modern arkitektur med stark anknytning till husets själ. Det vita staketet, som en gång kantade tomten mot Strandgatan, sattes på plats av Anders och Åsa.

 

 

Pris för God Byggnadsvård 2024, Strandgatan 60. Så här såg huset ut en gång…

 

Kommittén för God byggnadsvård:

Ulla Hårde, journalist och författare (ordförande)
Anders Reisnert, tidigare stadsantikvarie i Malmö stad
Ulrica Altenborg, fastighetschef, Stena Fastigheter
Eva Dalin, Limhamnshistoriker och författare
Anna-Margrethe Thagaard, arkitekt och författare
Pernilla Hultén, tandtekniker, filmskapare
Kristina Mörnstam, it-specialist, styrelseledamot i Limhamns Miljöförening