Limhamns Miljöförenings Bevarandepris 1998

Breidablick Linnégatan 49, Kv. Ekorren Villan uppförd u [...]