Limhamns miljöförening

Limhamns miljöförening

Limhamns miljöförening

Limhamns Miljöförening bildades 1974. Föreningen är ideell och politiskt oberoende. Styrelsen och medlemmarna arbetar och intresserar sig för att;

  • på årsmötet dela ut det årliga Bevarandepriset till ägaren av den fastighet på Limhamn som bevarats och/eller renoverats på det miljö- och skönhetsmässigt bästa sättet det senaste året. Pristagaren utses av ett särskilt bevarandeutskott som verkat sedan 1984
  • att inför årsmötet skriva och sprida Årsskriften
  • att äga och vårda vårt signum; våra hoddor nere vid den orörda remsan av Sibbarpstranden
  • att främja miljömässigt goda boendemiljöer i framtiden genom att påverka Malmö Stadsbyggnadskontors översikts- och detaljplaner och sprida information om dessa
  • att anordna möten och diskussioner med föredragshållare som behandlar förändringarna på Limhamn

Senaste nyheterna

Årsmöte 2022

Välkomna torsdagen den 7 april kl 18:45 i Limhamns Folketshus (CD-salen), Linnégatan 61 Kommittén för god byggnadsvård berättar om årets nom [...]

Limhamns miljöförening Bevaringspris 2021 Trindelvägen

Det vita huset vid Trindelvägen 3 b i Sibbarp Trindelvägen 3b Många av de tidiga sommarvillorna på Sibbarp har omvandlats eller försvunnit [...]

Limhamns miljöförening Bevaringspris 2021 Soldattorpet

Soldattorpet vid Limhamnsvägen 102 Soldattorpet   Det är fantastiskt att det lilla ljusblå soldattorpet fått står kvar där i ensamt m [...]