Planbesked för fastigheterna Bojen 1 och Fendern 1i Limhamns hamnområde i Malmö
Besked om planläggning enligt 5 kap 2 § plan- och bygglagen