Årsskriften 2018

Vill Du bidra med material till årsskriften – hör av dig till lmfinfo@gmail.com. Alla bidrag mottages tacksamt. /Styrelsen