2018 års höstmöte hölls torsdagen den 15 november i Tegnérskolan och handlade om stadsutvecklingen på Limhamn.
Två tjänstemän som leder arbetet med vår stad talade. Anslutningen av åhörare var nästan rekordartad när möteslokalen fylldes helt av 48 medlemmar och gäster.

 • Håkan Thulin biträdande chefen för Stadsutvecklingsavdelningen (tillika Limhamnsbo) talade om vad som är på gång i den fortsatta utbyggnaden av Limhamn.
 • Tobias Nilsson avdelningschef för offentlig miljö på Gatukontoret talade om driften av stadens åtaganden på Limhamn såsom gator, trafik, parker, stränder och renhållning.

tala och visa sina väl förberedda bildspel. Många av föreningens i förväg ställda 20 frågor kom därmed att besvaras till stor del redan i föredragen. Föredragshållarna varvade sina framträdanden väl med varandra och svarade välvilligt och uttömmande på alla frågor som ställdes av den intresserade publiken.

Utifrån hela Malmös utveckling och drift blickade föredragshållarna ut över Limhamn i synnerhet inom följande områden.

 • Fastighets- och gatukontorets organisation
 • Malmö stads markinnehav
 • Pågående exploateringsområden och projekt
 • Storstadspaket
 • Bostäder och skolor
 • Byggnadsprojekten
 • Silosarna
 • Färjeläget
 • Norra Ön
 • Kalkbrottet och Elinegård
 • Lernacken

Driften av gator, trafik, parker, stränder och renhållningen på Limhamn

 •  Avdelningen för offentlig miljö
 • Totalentreprenader med funktionsansvar
 • Kampen mot nedskräpningen
 • Vems är ansvaret för gångbanorna/trottoarerna?
 • Limhamns lilla skog
 • Kåsen
 • Den förändrade växtligheten på strandängarna
 • Kalkugnen på Limhamn
 • Hur kommer parkeringsnormer till?
 • Nya P-avgifter på Limhamn
 • Cykelbanor och cykelöverfarter
 • Kontaktuppgifter

För att läsa referatet i sin helhet klicka här.