Limhamns miljöförening

Limhamns miljöförening

Limhamns miljöförening

Limhamns Miljöförening bildades 1974. Föreningen är ideell och politiskt oberoende. Styrelsen och medlemmarna arbetar och intresserar sig för att;

  • på årsmötet dela ut det årliga Bevarandepriset till ägaren av den fastighet på Limhamn som bevarats och/eller renoverats på det miljö- och skönhetsmässigt bästa sättet det senaste året. Pristagaren utses av ett särskilt bevarandeutskott som verkat sedan 1984
  • att inför årsmötet skriva och sprida Årsskriften
  • att äga och vårda vårt signum; våra hoddor nere vid den orörda remsan av Sibbarpstranden
  • att främja miljömässigt goda boendemiljöer i framtiden genom att påverka Malmö Stadsbyggnadskontors översikts- och detaljplaner och sprida information om dessa
  • att anordna möten och diskussioner med föredragshållare som behandlar förändringarna på Limhamn

Senaste nyheterna

Gitarrbyggare räddade snickarens hus

2020 års Bevarandehus Det var strax innan julen år 2006. Gitarrbyggare Johan Gustavsson och hustrun, bibliotekarie Lena Edwall, letade efter [...]

Limhamns miljöförening Bevaringspris 2020

Ankarsmedsgatan 14 Ankarsmedsgatan 14   En medveten och mödosam renovering av en äldre byggnad där kulturkrockar och överraskande lös [...]

Köp boken ”Prisade Limhamnshus”!

Boken ”Prisade Limhamnshus” av författaren och journalisten Ulla Hårde är en hyllning till de många entusiaster som förskönar Limhamn. Det ä [...]