Limhamns miljöförening

Limhamns miljöförening
Limhamns miljöförening2024-05-30T13:23:23+02:00

Limhamns miljöförening

Limhamns Miljöförening bildades 1974. Föreningen är ideell och politiskt oberoende. Styrelsen och medlemmarna arbetar och intresserar sig för att;

  • på årsmötet dela ut det årliga Bevarandepriset till ägaren av den fastighet på Limhamn som bevarats och/eller renoverats på det miljö- och skönhetsmässigt bästa sättet det senaste året. Pristagaren utses av ett särskilt bevarandeutskott som verkat sedan 1984
  • att inför årsmötet skriva och sprida Årsskriften
  • att äga och vårda vårt signum; våra hoddor nere vid den orörda remsan av Sibbarpstranden
  • att främja miljömässigt goda boendemiljöer i framtiden genom att påverka Malmö Stadsbyggnadskontors översikts- och detaljplaner och sprida information om dessa
  • att anordna möten och diskussioner med föredragshållare som behandlar förändringarna på Limhamn

Senaste nyheterna

Årmöte 2024

Hjärtligt välkomna till årsmöte torsdagen den 11 april kl. 18:45 på Limhamns Konsthall, f.d. Tegnérskolan, Tegnérgatan 60 B 1. Vi börjar med [...]

Allt ljus på silorna!

VI VILL HA DEBATT! Silorna skyddas i en detaljplan som gäller till år 2030. Men på stadsbyggnadskontoret filar man på en ny plan. Först lans [...]

Höstmöte 2023

Ni inbjuds till vårt höstmöte på Tegnérskolan (Limhamns Konsthall) tisdagen 7 november kl 19.00. Beslut avseende tidigare godkänd stadgeändr [...]