Stranden, höghuset på Strandgatan 50

Beverandepris

Strandgatan 50

Huset byggdes av Wihlborgs 1958-61 (dvs för 50 år sedan). Det ritades av arkitekten Ole Helweg, dansk arkitekt född 1916, utbildad i Köpenhamn och Stockholm, hade kontor i Sverige, också tillsammans med Börge Glan.

I Malmö finns bostadshus på Östra Rönneholmsvägen som ritats av Glan & Helweg och radhus på Rudbäcksgatan som har ritats av Ole Helweg.

Höghuset är 13 våningar och har fasad av aluminiumkassetter. Dessa kassetter är fasade så att de reflekterar ljuset och har en ljust blågrön färg. Resultatet blir att fasaden ger ett immateriellt intryck och kan i vissa lägen bli som en del av himlen.

Höghuset är en del av ett större projekt som också omfattar radhus i 1-2 våningar. De lägre husen har fasader i trä och betongelement med relief. Projektet innehåller bostäder, hotell, kontor, butiker, restaurang med uteservering med mera.

Det är typiskt för sin tid och för den framtidstro som gav sådana uttryck i bebyggelsen, Jfr Kronprinsen som byggdes strax efter.

Höghuset är ett landmärke, utropstecken, orienteringspunkt för Limhamn och visar var Limhamn möter stranden. (Det är Limhamns Turning Torso.)

Detaljplanen, som var en ändring av en gällande plan, gjordes 1956 av Gunnar Lindman som var stadsplanechef i Malmö och en av våra bästa planerare på den tiden. I planbeskrivningen heter det: ”För att undvika ett underskott på bostäder inom Limhamn i förhållande till sysselsatta, synes det därför önskvärt att de centrala områdena i Limhamn utnyttjas intensivare än vad tidigare avsetts”. När det gäller höghuset heter det kort och gott:

”Restaurangen i kvarteret Vittlingens norra del bibehålles. Söder om denna föreslås ett tolv-vånings bostadshus som även inrymmer butiker, ett mindre hotell, utrymmen för bilservice med flera gemensamhetsanordningar”

Huset har haft vissa problem med täthet och isolering i fönster och fasad och har fått fönster och fasad utbytt. För oss som följde fasadbytet var det ett fascinerande skådespel att se det otroliga ställningsbygget rida ut alla våldsamma höststormar.

Fastighetsägaren tänkte inte ändra fasaden utan bara byta fönster och fasadkassetter. En sådan ändring kräver inte något bygglov från stadsbyggnadskontoret. Men fastighetsägaren samrådde med stadsbyggnadskontoret och Malmö kulturmiljö angående utförande och kulör på kassetterna. Efter att ha lyft på gamla kassetter kunde man enas om en kulör som är så lik den ursprungliga som möjligt. Alla inblandade är mycket nöjda med resultatet.

Limhamns Miljöförening har nästan alltid gett priset till bevarandet av en byggnad från första delen av 1900-talet. I år bryter vi trenden och ger priset till ett hus som bara är 50 år gammalt och som är helt i kontrast till den traditionella bebyggelsen i stil och skala.

Man kan jämföra Stranden med Kronprinsen och Turning Torso. De var kritiserade när de byggdes, men har så småningom accepterats och kanske till och med blivit omtyckta inte minst som bostäder. De är också landmärken och orienteringspunkter i vårt platta landskap.

Skäl för Bevarandepriset

Byggnader måste underhållas för att överleva, och om underhåll och skötsel uteblir kommer de så småningom att förfalla, eller kanske att repareras och byggas om enligt det mode och med de byggnadsmaterial som vid tillfället är gångbara.

Detta har inte hänt med Stranden.

Fastighetsägaren har med inlevelse, skicklighet och målmedvetenhet genomfört en fasadrenovering av denna stora och karakteristiska byggnad. Huset har därigenom fått tillbaka sitt friska och utmanande utseende och bevarat sitt ursprungliga uttryck. Det är ett tidstypiskt exempel på modernismen i Malmö.

Det ser fortfarande modernt ut trots sina 50 år.

2012 Höghuset

Limhamn 2010  04 12
Lena Grimshorn, arkitekt
Hans Olsson, arkitekt
Agneta Sallhed-Canneroth, landskapsarkitekt
Agneta Thornberg-Knutsson, byggnadsantikvarie
Olov Tyrstrup, arkitekt
Anders Reisnert, stadsantikvarie
Margit Åkesson, arkitekt