Breidablick Linnégatan 49, Kv. Ekorren

Breidablick

Villan uppförd under tidigt 1900-tal ligger som dominerande hörnbyggnad mot Linnégatan. Bebyggelsen längs Linnégatan har förändrats under efterkrigstid och raden hus i kvarteret Ekorren är en bevarad rest av den äldre villabebyggelse som tidigare präglade gatustråket.

Breidablick var akut rivningshotad, men genom en gemensam insats från Malmö stad och Limhamnsborna kunde villan räddas och med en ny och engagerad ägares insats bevaras och restaureras.

För Limhamns Miljöförening. Thomas Romberg (Stadsantikvarie), Hans Olsson (Arkitekt, Stadsbyggnadskontoret) samt Jenny Lind och Lena Grimshorn(arkitekt) i LMF’s bevaringskommitté.