Villa Vega, Gustavsgatan 1

Foto: Jan Engsmar

Foto: Jan Engsmar

Limhamns miljöförening tilldelar bevaringspriset för år 2007 till huvudbyggnaden på Gustavsgatan 1 i Limhamn. Huset är uppfört i Klagshamnsflinta och cementsten från Limhamn. Den grå Klagshamnsflintan var en gång ett vanligt byggnadsmaterial i trakten så längevsom Klagshamns kalkbrott utnyttjades. I dagvfinns få byggnader kvar i detta material.

Byggnaden på Gustavsgatan är välskött och väl bibehållen med originalsnickerier.

Huset är uppfört år 1899 och fick namnet Villa Vegga. Ritningarna av arkitekten Böving saknas numera. Byggherre var sjökapten Johan Limhamns miljöförenings bevarandepris 2007 Gustavsgatan 1 Oscar Lundvall, vars titel gav gatan dess första namn; Kaptensgatan. Detta namn ändrades till Gustavsgatan i samband med att Limhamn den 1 januari 1915 inkorporerades med Malmö, där det redan fanns en Kaptensgata.

Foto: Jan Engsmar

Foto: Jan Engsmar

För Bevaringsgruppen Limhamn den 10 maj 2007

Sammankallande konstnär fil dr Sune Rudnert,
Stadsantikvarie Anders Reisnert
Inredningsarkitekt Johanna Högberg-Tjernström