Västra Ansgarigatan 24, kv Hummern 4

Västra Ansgarigatan 24, kv Hummern 4

Västra Ansgarigatan 24, kv Hummern 4

Västra Ansgarigatan 24, kv Hummern 4

Huset på Västra Ansgarigatan 24 är vackert och pietetsfullt renoverat. Det har genomgått en långsam och kärleksfull restaurering där ägarna varit noga med att följa ursprungsritningarna från 1892. Det är ett nätt och klassiskt Limhamnshus, byggt i rött tegel med sadeltak, fint accentuerad fasad med vackert profilerad takgesims och tandsnitt längs gavlarna. Fönstren följer 1890-talets form genom tvåluftsfönster med tvärpost samt mönstermurad dekor.

När de nuvarande ägarna köpte huset 1995 hade entrésidas fasad försetts med stora tredelade fönster (sk treluftsfönster), modern dörr och eternit på gaveln. De nya ägarna startade med att plocka ned hela fasaden för att få in fönster från ursprungsritningarna. En ny dörr i samma modell som den ursprungliga tillverkades också. Eterniten på gaveln togs bort, men teglet var så skadat att ägarna valde att putsa det i en mild gammalrosa nyans. Baksidan bjöd dock på en överraskning med tre originalfönster. Uthuset renoverades 2013.

Huset har genomgått en föredömlig ombyggnad med traditionella byggnadsmaterial och en skicklig hantering av historiska förebilder.
Utformningen av friser längs takfot, gavlar och fönster är värdefulla detaljer liksom stuprör, vindskivor och skorsten. Det är fint och inkännande renoverat, där ombyggnadsprocessen tillåtits ta tid samtidigt som ägarna övervunnit svårheten att behålla visionen under så många år och systematiskt närmat sig målet steg för steg.

Tillsammans med den välplanerade trädgården, som ståtar med ett elegant gammalt syrenträd, klassiska perenner som pioner, nävor och fingerborgsblommor samt gammaldags rosor, utgör huset ett värdefullt inslag i den gamla Limhamnsmiljön. Därtill fungerar det som en stor inspiration för flanörer och blivande husägare som vill satsa på en stilmässigt genomtänkt ombyggnad.

Agneta Sallhed Canneroth, landskapsarkitekt
Pernilla Theselius, arkitekt
Rasmus Altenborg, arkitekt
Olga Schlyter, tf stadsantikvarie
Ulla Hårde, journalist och författare