Enfamiljshuset i kvarteret Bertil tomt 8, på Vikingagatan 46

Bevarandepris 2008 Vikingagatan 46

Det ursprungliga huset byggdes i början av 1900-talet och var en sommarstuga. 1970 köptes det av inredningsarkitekt Carla Bodewall med make Hans-Åke Arenklo, vilka har använt huset som åretruntbostad. Det lilla huset var bekant i trakten som ”Huset med bikuporna och den spännande trädgården”.

I augusti 2004 övertogs huset av familjen Strindlöv som under åren 2005-2006 gjorde om- och tillbyggnader. Inredningsarkitekten Carla Bodewall var bollplank och inspirationskälla vid familjen Strindlövs ibland svåra val. Det har fogats nya delar till det gamla huset på ett varsamt och känsligt sätt åt tre håll, och byggnaden är nu mer än dubbelt så stor som den ursprungliga sommarstugan. Resultatet har blivit en så välproportionerad och naturlig helhet, att huset ser ut som om det vore i ursprungsskick.

Man kan tro att det alltid har sett ut så här.

Trädgården har bevarats och under byggtiden skyddats så att det spännande, halvt anarkistiska utseendet behållits utan skada. Till harmonin och det goda helhetsintrycket bidrar också staketet i träspjälor och naturstensstolpar, utformat och färgsatt på ett sätt som stämmer med både hus och trädgård.

Genomgående material är väggar i vit puts, tak i rött tegel, fönster i vita eller gröna träsnickerier, dörrar i ek, traditionella träprofiler och indelningar av fönster och dörrar.

Limhamn 2008 04 04

Johanna Högberg, arkitekt SIR/MSA
Hans Olsson, arkitekt SAR/MSA
Margit Åkesson, arkitekt SAR/MSA
Anders Reisnert, stadsantikvarie