Tegnérgatan 43, kvarteret Vakteln

Bevarandepris 2010 Tegnérgatan 43

Detta var till för ett par år sedan ett sammanbyggt hus med två skilda bostäder. Det hade två entréer mot Tegnérgatan. Delarna hade olika takmaterial (rött tegel och papp) och olika typer av fönster. Fasadmaterialet var genomgående i samma gula tegel.

Huset har nu byggts ihop till en stor bostad i 11/2 vån. Det har nu en entré och sju lika fönster mot gatan. Fasaden har bevarats och lagats med originaltegel där det behövts. Hela taket är täckt med rött tegel. Det ursprungliga tegeltaket har bevarats och papptaket ersatts med taktegel av samma ålder och typ som det ursprungliga. Plåtskarven i taket mellan de båda ursprungliga delarna har behållits. Samtliga snickerier är i rödbrun färg.

En garagebyggnad har tillkommit som förlängning av huset mot tomgränsen i väster. Den har tak i svart papp, ytterväggar i puts och garageport i trä i samma färg som övriga snickerier.

Mot gatan finns en förgård, som har planterats med en rad av mindre träd – vackert!

Huset med förplatsen ger ett mycket positivt intryck mot Tegnérgatan. Det har Willys p-däck tvärs över gatan på sin östra gavelsida, en öppen p-plats söder om tomten och ett halvmodernt 2-vån hus till väster. Huset är på något sätt en utpost av Gamla Limhamns lågbebyggelse mot nyare tiders storskaliga och okänsliga byggande.

Skäl för bevaringspriset

Bevarandet och ombyggnaden har resulterat i en helhet som är harmonisk och vacker.

Byggnaden och förgården ger ett mycket positivt intryck mot Tegnérgatan.

Den ligger på gränsen mellan Gamla Limhamns traditionella småskaliga och idylliska bebyggelse och den nya storskaliga och mer okänsliga delen. Det är starkt av ägarna att ta sig an och göra denna fina renovering i detta läge. Den kan komma att påverka utformningen av framtida utbyggnader i omgivningen.

Bevarandepris 2010 Tegnérgatan 43 2010 3

Bevarandepris 2010 Tegnérgatan 43 2Limhamn 2010  04 12

Johanna Högberg, arkitekt SIR/MSA
Margit Åkesson, arkitekt SAR/MSA
Hans Olsson, arkitekt SAR/MSA
Anders Reisnert, stadsantikvarie