Limhamns miljöförening

Limhamns miljöförening

Limhamns miljöförening

Limhamns Miljöförening bildades 1974. Föreningen är ideell och politiskt oberoende. Styrelsen och medlemmarna arbetar och intresserar sig för att;

  • på årsmötet dela ut det årliga Bevarandepriset till ägaren av den fastighet på Limhamn som bevarats och/eller renoverats på det miljö- och skönhetsmässigt bästa sättet det senaste året. Pristagaren utses av ett särskilt bevarandeutskott som verkat sedan 1984
  • att inför årsmötet skriva och sprida Årsskriften
  • att äga och vårda vårt signum; våra hoddor nere vid den orörda remsan av Sibbarpstranden
  • att främja miljömässigt goda boendemiljöer i framtiden genom att påverka Malmö Stadsbyggnadskontors översikts- och detaljplaner och sprida information om dessa
  • att anordna möten och diskussioner med föredragshållare som behandlar förändringarna på Limhamn

Senaste nyheterna

Strandstädning

Söndagen 2 maj kl. 10-12 i samarbete med ”Håll Limhamn Rent”. Anmäl dig gärna på facebook - här Samling vid våra hoddor, vid korsningen Stra [...]

Årsskriften 2021

Årsskriften för 2021 skall nu vara utdelad till alla våra medlemmar. Den finns även här under menyn "årsskrifter" tillsammans med många av v [...]

Silorna

Rivning och återuppbyggnad av våra silos. Läs gärna "Underlag för beslut om planbesked"; Silorna [...]