100-årig röd kiosk på Sibbarp!

Årets pristagare är den nyrenoverade, 100-åriga röda kiosken mittemot hörnet av Strandgatan/Götgatan – alldeles intill den gamla piren Kåsen i Sibbarp. Ägare: Pernilla Hultén

Bevarandrapris 2023

Pernilla Hultén framför sin kiosk

Den röda kiosken vid Kåsen fungerar numera som hodda och har nyligen renoverats av Sibbarpsbon, tandteknikern och filmaren Pernilla Hultén. Idag är den forna kiosken en prydnad där den ligger i det höga gräset tillsammans med fyra resterande fiskehoddor längs Malmös sista snutt av originalkustlinje. En kulturgärning!

Pernilla Hultén har lagt ned stor möda på att återställa den gamla kiosken i dess forna glans. Kioskens yttre har inte bara tufsats till av saltstänkta stormar och dånande sol under årens lopp utan också varit utsatt för bränder och annan vandalisering. En utbyggnad på baksidan saknas. Men med hjälp av erfarna snickare har hon har bytt ut ruttnade ytterpanel, lagt på ny, svart papp på taket och målat om kiosken både på utsidan och insidan. Mycket av den gamla inredningen finns kvar. Som de gracila kaféstolarna med originalfärger i vitt, gult och grönt.

Kommittén för God byggnadsvård:

Ulla Hårde, journalist och författare (sammankallande)
Anders Reisnert, tidigare stadsantikvarie i Malmö stad
Agneta Sallhed Canneroth, landskapsarkitekt, chef för stadsmiljöenheten, Malmö stad
Ulrica Altenborg, fastighetschef, Stena Fastigheter
Eva Dalin, Limhamnshistoriker och författare
Anna-Margrethe Thagaard, arkitekt och författare