Limhamns miljöförenings hedersomnämnande Nr 3
För god byggnadsvård 2016 – Folkets hus, Linnégatan 61 

Folkets hus 2016

Folkets hus 2016

Folkets hus fyllde 60 år förra året och genomgick då en stor renovering invändigt. Man behållit och vid behov kompletterat inredningen från 1950-talet. Det gäller bland annat mosaik, glasbetong, trappräcken, golv- och trappmaterial i marmor, väggfärger och textilier. Man har helt enkelt polerat fram glansen i en gammal juvel.

Det är som att komma in i 50-talet. Man märker först inte att interiören är renoverad. Sedan upptäcker man att materialen är noga utvalda och av fin kvalitet .
Huset ritades av arkitekt John Windell och invigdes 1955, och. Det är ett typiskt exempel från sin tids funktionalism och är i alla avseenden en gedigen och praktisk byggnad. Huset har under årens lopp haft många olika funktioner. Bland annat har Limhamns bibliotek haft sina lokaler i huset. Numera finns här bland annat konferenslokaler, möteslokaler, kurslokaler och kontor.

Utvändigt har huset behållit sitt ursprungliga utseende. Det ser ut som det alltid har gjort, även neonskyltarna Folkets hus och Café´ Linne´ ser ut att vara tidstypiska.
Den fina invändiga renoveringen gör att man återupptäcker huset. Man får respekt för huset och förstår att de som byggde det ville göra något bra och hållbart över tiden.

Huset är en viktig byggnad och en naturlig träffpunkt i Limhamn. I spetsen för renoveringen står Agneta Eriksson, ordförande i Limhamns Folkets Hus samt före detta socialdemokratiskt kommunalråd i Malmö. Arbetet med renoveringen har utförts av lokala hantverkare. De har alla haft en relation till huset genom brottarklubben, biblioteket, fritidsgården och en rad andra föreningsaktiviteter som fanns i huset när de växte upp på Limhamn. Deras minnen och intryck har haft stor betydelse. Nu arbetet går vidare. Närmast i tur står renoveringen av scenen.

Agneta Sallhed-Canneroth, landskapsarkitekt
Agneta Thornberg-Knutsson, byggnadsantikvarie
Hans Olsson, arkitekt
Olov Tyrstrup, arkitekt
Olga Schlyter, stf stadsantikvarie
Ulla Hårde, journalist och författare