Rabygatan 3, 5, 7 och 9

De fyra husen på Rabygatan 3, 5, 7, och 9 utgör ett genuint stycke limhamnsmiljö

De fyra husen på Rabygatan 3, 5, 7, och 9 utgör ett genuint stycke limhamnsmiljö

Rabygatan

Rabygatan

De fyra husen på Rabygatan 3, 5, 7, och 9 utgör ett genuint stycke limhamnsmiljö.

Det är små, vardagliga hus som ligger i en fin rad och som inte har slagits samman utan behållt sin storlek, individualitet och gemensamma taklinje. Husen, byggda kring 1860-talet, ligger på tvären mot Rabygatan och följer en gammal gatusträckning. Rabygatan hette tidigare John Ericssonsgatan men fick sitt nuvarande namn i samband med inkorporeringen med Malmö 1915. Namnet Raby är en vanligt benämning på bebyggelse från 1800-talet som ligger i rad. De fyra husen på Rabygatan bildar en klassisk räcka av små arbetarbostäder med svarta tak, ljusa putsade fasader och färggranna snickerier. Det finns sådana rader på fler ställen, exempelvis vid Limhamns torg och Tegnérgatan. Husen utgör en kulturhistorisk viktig kontrast mot den nya bebyggelsen i Limhamn, som i stor skala och med snabb takt växer fram på den gamla industrimarken i Limhamn.

Malmö stadsbyggnadskontor gjorde en bevarandeplan för denna bebyggelse 1977. Planen gäller fortfarande och innebär att husens fasadlinje och taklinje inte får överskridas. Detta har gjort att denna historiska radhuslänga har kunnat räddas. Ägarna har förstått husens unika värde och kontinuerligt underhållit dem på ett föredömligt sätt

Agneta Sallhed-Canneroth, landskapsarkitekt
Agneta Thornberg-Knutsson, byggnadsantikvarie
Hans Olsson, arkitekt
Olov Tyrstrup, arkitekt
Olga Schlyter, stf stadsantikvarie
Ulla Hårde, journalist och författare