Rivning och återuppbyggnad av våra silos. Läs gärna ”Underlag för beslut om planbesked”;

Silorna