Gamla gatan 10, Bäcköringen 1

Gamla gatan 10

1985 års andra bevaringspris tilldelades ägarna till fastigheten Gamla Gatan 10, Jenny Lind och Olof Tyrstrup med följande motivering: ”Väl sammanhållen miljö med flera byggnader kring en gård och trädgård som väl ansluter till byggnadernas karaktär. De nya fönsterna är välgjorda med väl avstämd fönsterfärg. Omsorg om detaljutformningen. Byggnaderna var i mycket dåligt skick före ombyggnaden, men slutresultatet har blivit bra”. Då Romberg nämnde att entrédörren kunde ha haft samma färg som fönsterna, sa ägaren att färgen redan var färdigblandad!