Gamla gatan 6, Kv Hummern 2, ”Gallagården”

"Gallagården" Gamla gatan 6 - 2015

”Gallagården” Gamla gatan 6 – 2015

Mot Gamla gatan ligger en lång envåningslänga. Man anar inte att längan ingår i en kringbyggd gård som ligger bakom. Gården beskrivs på 1840-talet, men åldern är okänd. Den består av 5-6 olika byggnader med samma takhöjd och takvinkel. Taken är i rött tegel och fasaderna är i puts (ursprunglig färg troligen gul).

Gården kallas Gallagården efter den skånske husaren Ola Gall (1818-1893), som var jordbrukare, fiskare och krögare på Limhamn. Gamla gatan var huvudstråket i den tidens Limhamn och Galls krog, som låg i byggnaden utmed gatan blev ett centrum.

Sedan dess har gården haft ett skiftande öde. På senare tid har den bl. a inrymt tryckeri, dentallab mm

De senare ägarna har inte visat intresse av att underhålla byggnaderna och när de har gjort det har resultatet inte blivit bra p.g.a. bristande förståelse och respekt för de gamla byggnaderna. Förfallet gick så långt att byggnaderna länge stod tomma.

De nuvarande ägarna, som tillträdde för tre år sedan, har metodiskt och lugnt gått fram med att rädda byggnaderna. Under dessa tre år har en murare varit anställd på heltid. Han har reparerat murar, putsat om alla fasader, nu i ljusgrå färg, rivit gamla ruttna golv och ersatt dem med nya trägolv på isolering och betongplatta. Taken har fått ny underlagspapp och de gamla tegelpannorna har lagts tillbaka. Alla fönster är bytta till nya specialtillverkade  träfönster, nu i mörkgrön färg som övriga snickerier.

Allt utvändigt reparationsarbete är utfört med stor hantverksskicklighet. Man kan ana att hantverkarna har känt sig inspirerade och utmanade att återställa huset till ursprungligt skick.

Det återstår fortfarande att gestalta den inre gården och att åtgärda gatuplank med port mot norr.

Huset mot Gamla gatan används nu som kontor och byggnaderna runt den inre gården som bostad.

Motiv för bevarandepris:

Gamla gatan 6,” Gallagården”, tillhör den äldsta bebyggelsen i Limhamn. Den var till för några år sedan i så dåligt skick att man ansökte att få riva den och ersätta den med bostadsbebyggelse ( detta beviljades inte av stadbyggnadsnämnden). Många fruktade att  den skulle försvinna. Så blev lyckligtvis inte fallet. Nu är byggnaden utmed Gamla gatan och all bebyggelse runt den inre gården renoverad. Hantverket är av hög klass och Limhamn kan glädja sig åt att denna vackra och historiskt viktiga bebyggelse finns kvar.

Agneta Sallhed-Cannerot, landskapsarkitekt

Agneta Thornberg-_Knutsson , byggnadsantikvarie

Margit Åkesson, arkitekt

Hans Olsson, arkitekt,

Olov Tyrstrup, arkitekt

Anders Reisnert, stadsantikvarie