Gustavsgatan 2A, Kv Sköldpaddan 3

Gustavsgatan 2AGustavsgatan 2 A är ett av de större ”palatsen” utmed Strandgatan. Det byggdes vid sekelskiftet 1900 och är i jugendstil. Detta var Kramers villa. Skådespelaren Thor Modén bodde här i slutet av 1940-talet.

Det var från början en kvadratisk huvudbyggnad med valmat tak. där takytorna möts i en spets i husets mitt, där också skorstenen ligger och med frontespiser på alla fasaders mitt. Mot Strandgatan fanns en balkong och under balkongen en terrass ca 1,5 m över marknivå. Från terrassen gick trappor ner till trädgården. Med tiden gjordes en 1 1/2 –vånings tillbyggnad med bland annat festsal mot norr. Marken mot Strandgatan fylldes upp ca 1,5 m och trapporna mot terrassen togs bort.

När nuvarande ägare tog över byggnaden 2012 var den i dåligt skick med betydande skador i putsen, vattenskador, läckande tak (rött taktegel), trasiga stuprör och hängrännor och halvruttna fönstersnickerier. Trädgården var mycket vildvuxen. Man kunde knappast se huset från Strandgatan. Man har nu renoverat huset på ett mycket professionellt sätt, varvid ursprungliga detaljer bevarats eller nytillverkats.

Följande har åtgärdats exteriört: ny vit puts, nya vita träfönster och dörrar, nytt tak i grönt glaserat tegel, nya takkupor, nya stuprör och hängrännor. Alla plåtarbeten är i koppar och allt hantverk är i mycket hög klass. I trädgården har man behållit den högre förut uppfyllda nivån mot Strandgatan. Det gör att det framför huset ligger en ca 1.5 m förhöjd trädgård bakom mur mot gatan.

Man har tagit bort många träd, buskar och häckar och anlagt ny gräsmatta. Huset som förut var dolt av vegetation framträder nu mycket tydligt från Strandgatan.

Motiv för bevarandepris:

De stora villorna från förra sekelskiftet utmed Strandgatan är mycket viktiga att behålla och vårda. De är alla olika och karakteristiska. Var och en har sin egen stil. Villan på Gustavsgatan 2A var nergången. Den har nu renoverats med stort engagemang och kunskap och med hjälp av duktiga hantverkare. Resultatet har blivit en bevarad vacker jugendbyggnad.

Agneta Sallhed-Cannerot, landskapsarkitekt
Agneta Thornberg-Knutsson, byggnadsantikvarie
Margit Åkesson, arkitekt
Hans Olsson, arkitekt,
Olov Tyrstrup, arkitekt
Anders Reisnert, stadsantikvarie