Hoddorna vid fiskehamnarna

BILD 20.jpg eller???

Xxx??? Foto: Jan Engsmar

Hoddorna vid fiskehamnarna tilldelas Limhamns Miljöförenings Bevaringspris för år 2006 med motiveringen att de bildar en enhetlig miljö, vilken förknippar Limhamns historia som viktigt fiskeläge.

Hoddorna vid fiskehamnarna som företeelse tilldelas 2006 års bevaringspris. Det är ingen speciell hodda, som får priset utan hela gruppen premieras. De har en speciell charm och fiskarna har förmodligen själva byggt hoddorna och sedan också fortsatt att bygga till och ändra efter eget gottfinnande, utan några riktlinjer för materialval, fönstertyper eller färger som bör användas. Eftersom det inte finns någon framträdande hodda, som vi kan ge priset före en annan, har vi valt att ge hela miljön årets bevaringspris. Hela den gamla miljön med breplatser, små stigar och prång har bevarats i stort sett i sin ursprungliga form. Nybyggda hoddor finns också. De följer inte den genuina stilen utan är byggda för att tillgodose mera modern fiskehantering och är därmed ändamålsenliga.

Dock kan sägas att det bågvälvda taket är en typisk detalj på de äldsta hoddorna i fiskehamnarna i Limhamn.

Denna totalmiljö är beroende av att hoddorna hålls i stånd, bevaras och underhålls. Många hoddor har reparerats på ett opretentiöst och enkelt sätt. Så har det alltid varit och vi ser fram mot att miljön bevaras och inte uppförande av hyreshus, kontorshus eller annan ny rationell bebyggelse får placeras i närheten och därmed störande den genuina fiskehamnsmiljön.

Ordet hodda, (borde stavas hudda) härstammar sannolikt från tyskans hut=hatt och med betydelsen torftigt skydd, liksom hud och hydda. Hoddorna byggdes för att ge fiskarna ett enkelt skydd för sig själva och sina redskap.

I år har barkhuset renoverats på ett förtjänsfullt sätt och används som samlingslokal för fiskarna. Därför kan det kännas rätt att ge priset till denna yrkesgrupp, som använder hoddorna. Dock bör betonas att det inte är det renoverade barkhuset som får priset utan hoddorna och miljön.

I Bevaringsgruppen ingår stadsantikvarie Anders Reisnert, arkitekterna Hans Olsson, Lena Grimshorn och sammankallande Sune Rudnert. Adjungerad är arkitekt Johanna Tjernström Högberg.

För bevaringsgruppen i Limhamns Miljöförening

Sune Rudnert