Nyheter

/Nyheter

Årsskriften 2017 är klar

Som medlem skall du nu ha fått årets skrift i din brevlåda. Ni hitter de senaste årsskrifter i menyn Årsskrifter > PDF-format. Trevlig läsning

Årsskriften 2018

Vill Du bidra med material till årsskriften – hör av dig till lmfinfo@gmail.com. Alla bidrag mottages tacksamt. /Styrelsen

Bevarandepris och hedersomnämnande 2016

Limhamns miljöförenings Bevarandepris för god byggnadsvård 2016.

Utställning Prisade Hus

Vi har lånat Museiföreningens utställning Prisade utställning finns på Limhamns konsthall/Tegnérskolan lördag 25 juli – söndag 16 augusti. Prisade hus är alla hus som har fått Limhamns Miljöförenings Bevarandepris. […]

Limhamns miljöförening Bevaringspris 2015

Västra Ansgarigatan 8, Bergtungan 6 Västra Ansgarigata [...]

Årsskriften 2015 klar

Årsskriften är klar och är skickad till alla medlemmar. [...]

Inbjudan till årsmöte onsdagen den 15 april 2015

Årsmötet är kl 18:45 på Limhamns Konsthall, Tegnérskola [...]

Tur till Kalkbrottet!

Under maj 2016 kommer Miljöföreningen att arrangera en [...]