Tegnérgatan 55, ett enfamiljshus i kvarteret Siljan 13


Bevarandepris2009 Tegnérgatan 55_2

Ett tvåvånings hus i gult tegel med röda och gröna detaljer, rött tegeltak och en trappa framför entrédörren. Huset byggdes 1909 och bestod ursprungligen av fyra lägenheter. Vi är säkert många som passerat det charmfulla gamla huset och oroat oss för dess framtid. Det stod länge mer eller mindre övergivet med fönstren överspikade med träskivor.

De som till slut köpte huset och såg dess potential var Carl Silbersky och Anna Bessfelt. Och det skulle visa sig att huset var värt att satsa på, efter en rejäl röjning fann man ett friskt och välbyggt hus utan några obehagliga överraskningar. De har med träget arbete och stor tålamod varsamt renoverat huset bit för bit. Tagit tillvara på det ursprungliga, renoverat taket med gammalt taktegel, skrapat gamla fönster och målat om med linoljefärg, kompletterat med specialtillverkade fönster och dörrar i de enstaka fall då något inte gick att bevara. Även invändiga snickerier såsom till exempel socklar har snickeritillverkats med de ursprungliga modellerna som förlaga. Utvändiga kulörer på fönster och dörrar är valda med stor känsla och harmonierar med de olika nyanserna på tegelfasaden: källarfönster i en varm grå ton som liknar den gjutna sockeln, övriga fönster i en varm beige ton som bryter precis lagom i förhållande till det beiga teglet, entrédörren är målad i en riktigt mörk grön kulör och är ett smakfullt komplement till övriga färger.

Ovanför entrén syns rester av ett namn som knappt går att skönja. Just detta illustrerar fint vad det är som vi särskilt uppskattar med det sätt på vilket huset renoverats. Man har tagit tillvara på och sett värdena med det befintliga och gått varsamt fram utan att ge efter för lusten att göra ”för fint” att feja, putsa, måla och renovera huset så att det tillslut skulle stå där och lysa och skryta. Ett fel som alltför ofta begås, man vill lite för mycket, lite för snabbt och ofta med fel material, vilket kan leda till att husets ”själ” går förlorad och tidens tand helt trollas bort. I stort har de behållit den ursprungliga planlösningen. Två väggar har slagits ut för att få ett större kök och bättre kontakt med trädgården, och de har öppnat upp mellan några av rummen.

Trädgården har omsorgsfullt rensats fram bakom snår och ogräs, även detta gjort med varsam hand och med stor respekt för det ursprungliga. I både hus och trädgård återstår en hel del arbete och vi har fullt förtroende för att även detta kommer göras ”så rätt”. Att det får lov att ta sin tid, är något vi bara gläder oss åt

Bevarandepris2009 Tegnérgatan 55Limhamn 2009  04 15

Johanna Högberg, arkitekt SIR/MSA
Hans Olsson, arkitekt SAR/MSA
Margit Åkesson, arkitekt SAR/MSA
Anders Reisnert, stadsantikvarie