Vi tar upp ärendet på nästa styrelsemöte 10 febr. på Tegnérskolan. De vill ha in synpunktere senast 2 mars.

Se följande dokument: